NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI GENEL OLARAK NEDİR?

Kişilerin nüfus kaydı yapılırken, ilk defa nüfus kaydı alınırken, herhangi bir zayi olma durumunda yeniden düzenlenirken ya da herhangi bir nedenle yanlış veya eksik yazılması durumunda nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılarak yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası genel olarak, nüfus müdürlüğünce yapılan maddi hataların düzeltilmesi ve çocuğun nesebinin belirlenmesi amacıyla açılmaktadır. Bu dava sonucunda düzeltilen nüfus kaydı, özellikle soybağı ve miras konularında tarafların hukuki menfaatine katkı sağlamaktadır.

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASINDA TARAFLAR KİMLERDİR?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davasını, bu kaydın düzeltilmesinde hukuki yararı olan herkes, ilgili Nüfus Müdürlüğü ile dava sonucundan aleyhine etkilenecek ve hukuki yararı olan herkese karşı açabilmektedir. Yargıtay’a göre nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında nüfus müdürlüklerinin yasal hasım olarak kabul edilerek husumetin Nüfus Müdürlüğüne de yönlendirilebileceği çeşitli kararlarda görülmektedir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, Nüfus Müdürlükleri ile kamu düzenini ilgilendiren bir durumda ilgili makamların gördükleri lüzum üzerine Cumhuriyet Savcılığınca da açılabilmektedir.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında, davacının ikamet ettiği yer Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Yurtdışında yaşayan kişiler ise bu davayı Ankara, İstanbul ve İzmir Asliye Hukuk Mahkemelerinde açmaları gerekmektedir.

ZAMANAŞIMI

Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında herhangi bir hak düşürücü süre ile zamanaşımı öngörülmemiş olduğundan hukuki menfaati bulunan kişiler bu davayı her zaman açabilir.

© 2019 Asır Avukatlık Bürosu  |  KVKK Aydınlatma Metni
 
#
Tamam